Kies een dag en tijdslot

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier Jumpworld

Het gebruik van JumpWorld Waregem brengt risico’s met zich mee die simpelweg niet kunnen worden uitgesloten zonder afbreuk te doen aan de activiteit. Door het tekenen van deze overeenkomst, stemt u ermee in dat de aanwezige activiteiten (Springen in een trampoline park, trampoline basketbal, freejump, foampit, dodgeball, fitnesslessen en/of andere sportieve activiteiten in ’t sportcentrum Waregem) blessures kunnen veroorzaken.

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat u het ondertekent!

  • Ik, ondergetekende, ben tenminste 16 jaar oud en zal de toelating geven aan personen onder de 16 jaar om deel te nemen aan de intensieve en fysiek zware trampoline gerelateerde activiteiten (verder: de ‘activiteiten’ genoemd) aangeboden door JumpWorld.
  • Ik accepteer dat er een kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.
  • Ik ga akkoord en neem hierbij de verantwoordelijkheid voor alle risico’s. Mijn deelname aan de activiteiten van JumpWorld zijn op vrijwillige basis. Ik kies ervoor deel te nemen aan de activiteiten, ondanks de risico’s. Eventuele (vervolg)schade die uit de bovengenoemde activiteiten kan ontstaan is voor mijn rekening en risico, ook vrijwaar ik JumpWorld van aanspraken van derden.
  • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven
  • Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.
  • Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier te ondertekenen.
  • Ik verklaar hierbij dat ik in een goede fysieke conditie ben voor het deelnemen aan de activiteiten en dat ik geen medische aandoening heb die mij kan beletten tot veilige deelname.
  • Iedereen wordt geacht zelf over zijn/haar eigendommen te waken. JumpWorld is NIET aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
  • Ik verklaar hierbij de spelregels te hebben gelezen, gezien en begrepen.

Bij deze verklaar ik als deelnemer/ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger dat ik kennis heb genomen van het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier van Jumpworld en verklaar ik zelf verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van mezelf en volgende Jumper(s) vermeldt op de achterzijde.